Korallrev

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
observasjonsMetode Metoden for observasjonen CharacterString 1..1
observasjonsSted <font color="#1f497d">Navnene kommer fra forskjellige kilder som fjorder, nermeste stedsnavn, til navn på bunnnformasjonar og fiskebanker.</font> CharacterString 0..1
observasjonsStart Tidspunktet observasjonen startet Date 0..1
observasjonsSlutt Tidspunktet observasjonen sluttet Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBS_METODE CharacterString 100 1..1
OBS_STED CharacterString 100 0..1
OBS_START Date 0..1
OBS_SLUTT Date 0..1
Name Type English Description
observasjonsMetode CharacterString
observasjonsSted CharacterString
observasjonsStart Date
observasjonsSlutt Date

Vis Korallrev i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Korallrev supertype BmNaturtype_Korall