BmKilde

datatype

Havforskningsinstituttet Gyldig

kilden registreringen baserer seg på
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kildeNavn navn på observatør(er) eller forfatter(e) CharacterString 0..1
kildeTittel kan være navn på rapport, beskrivelse av hva som er gjort CharacterString 0..1
kildetype hvilken kilde opplysningene stammer fra BmKildetype 0..1
kildeÅr publiseringsår (for litteraturhenvisninger) eller år for undersøkelse Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BM_KILDENAVN CharacterString 60 0..1
BM_KILDETITTEL CharacterString 120 0..1
BMKILDTYP BmKildetype 1 0..1
BM_KILDEÅR Integer 4 0..1
Name Type English Description
kildeNavn CharacterString
kildeTittel CharacterString
kildetype BmKildetype biodiversitySourceType
kildeÅr Integer

Vis BmKilde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
BmKildetype 0 ..1
Integer 0 ..1