BmNaturtype_Korall

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
naturtype naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder Naturtype 1..1
bmKilde kilden registreringen baserer seg på BmKilde 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMNATYP Naturtype 5 1..1
BMKILDE BmKilde 0..1
Name Type English Description
naturtype Naturtype
bmKilde BmKilde

Vis BmNaturtype_Korall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Naturtype 1 ..1
BmKilde 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype BmNaturtype_Korall supertype DybdeIntervall
arv subtype Korallrev supertype BmNaturtype_Korall