DybdeIntervall

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

I Korallrev : Observasjonene er utført i Dybde intervallet. sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57
sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
minimumsdybde minste dybde innen et område Integer 1..1
maksimumsdybde største dybde innen et område Integer 1..1
posisjon Observasjonen sin posisjon Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DYBDE_MIN Integer 6 1..1
DYBDE_MAX Integer 6 1..1
Punkt 1..1
Name Type English Description
minimumsdybde Integer depthRangeValue1 the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1
maksimumsdybde Integer depthRangeValue2 the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2
posisjon Punkt

Vis DybdeIntervall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DybdeIntervall supertype KorallrevSupertype
arv subtype BmNaturtype_Korall supertype DybdeIntervall