Trapp Identification TRAPP

datatype

Kartverket Gyldig

Undermeny for trapp
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. JaNeiFarefelt (kodeliste) 0..1
oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. JaNeiOppmerksomhetsfelt (kodeliste) 0..1
rekkverk Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
rekkverkHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rekkverkHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
trapp Angis om det finnes trapp JaNeiTrapp (kodeliste) 0..1
trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. JaNeiTrappenese (kodeliste) 0..1
trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FAREFELTØVERST JaNeiFarefelt 0..1
OPPMERKSAMHETSFELTNEDERST JaNeiOppmerksomhetsfelt 0..1
REKKVERK Håndlistplassering 0..1
REKKVERKHØYDENEDRE Integer 5 0..1
REKKVERKHØYDEØVRE Integer 0..1
TRAPPFINNES JaNeiTrapp 0..1
TRAPPBREDDE Integer 5 0..1
TRAPPENESEKONTRAST JaNeiTrappenese 0..1
TRAPPKONTRAST Kontrast 0..1
Name Type English Description
farefeltØverst JaNeiFarefelt
oppmerksamhetsfeltNederst JaNeiOppmerksomhetsfelt
rekkverk Håndlistplassering
rekkverkHøydeNedre Integer
rekkverkHøydeØvre Integer
trapp JaNeiTrapp
trappBredde Integer
trappeneseKontrast JaNeiTrappenese
trappKontrast Kontrast

Vis Trapp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNeiFarefelt 0 ..1
JaNeiOppmerksomhetsfelt 0 ..1
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNeiTrapp 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNeiTrappenese 0 ..1
Kontrast 0 ..1