Trapp Identification TRAPP

datatype

Kartverket Gyldig

Undermeny for trapp
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
trapp Angis om det finnes trapp JaNeiTrapp (kodeliste) 0..1
trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rekkverk Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
rekkverkHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rekkverkHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. JaNeiFarefelt (kodeliste) 0..1
oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. JaNeiOppmerksomhetsfelt (kodeliste) 0..1
trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. JaNeiTrappenese (kodeliste) 0..1
trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TRAPPFINNES JaNeiTrapp 0..1
TRAPPBREDDE Integer 5 0..1
REKKVERK Håndlistplassering 0..1
REKKVERKHØYDEØVRE Integer 0..1
REKKVERKHØYDENEDRE Integer 5 0..1
FAREFELTØVERST JaNeiFarefelt 0..1
OPPMERKSAMHETSFELTNEDERST JaNeiOppmerksomhetsfelt 0..1
TRAPPENESEKONTRAST JaNeiTrappenese 0..1
TRAPPKONTRAST Kontrast 0..1
Name Type English Description
trapp JaNeiTrapp
trappBredde Integer
rekkverk Håndlistplassering
rekkverkHøydeØvre Integer
rekkverkHøydeNedre Integer
farefeltØverst JaNeiFarefelt
oppmerksamhetsfeltNederst JaNeiOppmerksomhetsfelt
trappeneseKontrast JaNeiTrappenese
trappKontrast Kontrast

Vis Trapp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNeiTrapp 0 ..1
Integer 0 ..1
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNeiFarefelt 0 ..1
JaNeiOppmerksomhetsfelt 0 ..1
JaNeiTrappenese 0 ..1
Kontrast 0 ..1