Lekeapparat

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av. TypeLekeapparat (kodeliste) 0..1
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierLekeapparat (kodeliste) 0..1
fastmontert Angir om lekeapparatet er fastmontert. FastmontertLekeapparat (kodeliste) 0..1
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet. MaterialtypeLekeapparat (kodeliste) 0..1
overflatebehandling Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet. OverflatebehandlingLekeapparat (kodeliste) 0..1
sikkerhetskrav Angir hvilke krav til sikkerhet som gjelder. Det henvises til lover/forskrifter og paragrafer. Character 0..1
underlag Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet. Underlag (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligLekeapparat (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsavtale Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet. Character 0..1
vinterlagring Angir om lekeapparatet blir vinterlagret. VinterlagringLekeapparat (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
TypeLekeapparat 0..1
Integer 0..1
EierLekeapparat 0..1
FastmontertLekeapparat 0..1
MaterialtypeLekeapparat 0..1
OverflatebehandlingLekeapparat 0..1
Character 0..1
Underlag 0..1
VedlikeholdsansvarligLekeapparat 0..1
Character 0..1
VinterlagringLekeapparat 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
type TypeLekeapparat
antall Integer
eier EierLekeapparat
fastmontert FastmontertLekeapparat
materialtype MaterialtypeLekeapparat
overflatebehandling OverflatebehandlingLekeapparat
sikkerhetskrav Character
underlag Underlag
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLekeapparat
vedlikeholdsavtale Character
vinterlagring VinterlagringLekeapparat

Vis Lekeapparat i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeLekeapparat 0 ..1
Integer 0 ..1
EierLekeapparat 0 ..1
FastmontertLekeapparat 0 ..1
MaterialtypeLekeapparat 0 ..1
OverflatebehandlingLekeapparat 0 ..1
Character 0 ..1
Underlag 0 ..1
VedlikeholdsansvarligLekeapparat 0 ..1
Character 0 ..1
VinterlagringLekeapparat 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Lekeapparat supertype GatemoeblerElement
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0