FastmontertLekeapparat

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om lekeapparatet er fastmontert
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja Ja 13317
nei Nei 13318
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Description Code value
ja
nei

Vis FastmontertLekeapparat i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1