VinterlagringLekeapparat

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om lekeapparatet blir vinterlagret.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 13331
Nei Nei 13332
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis VinterlagringLekeapparat i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1