OverflatebehandlingLekeapparat

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Malt Malt 13324
Beiset Beiset 13325
Impregnert Impregnert 13326
Oljet Oljet 13327
Lakkert Lakkert 13328
Emaljert Emaljert 13329
Ingen overflatebehandling Ingen overflatebehandling 19081
Verdi Navn Beskrivelse
Malt Malt
Beiset Beiset
Impregnert Impregnert
Oljet Oljet
Lakkert Lakkert
Emaljert Emaljert
Ingen overflatebehandling Ingen overflatebehandling
Name Description Code value
Malt
Beiset
Impregnert
Oljet
Lakkert
Emaljert
Ingen overflatebehandling

Vis OverflatebehandlingLekeapparat i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1