Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Rasteområde/Beiteområde;;1;;; Trekkvei/vandringsrute;;2;;; Hiområde;;3;;; Myte/hårfellingsområde;;4;;; Overnattingsområde;;5;;; Overvintringsområde;;6;;; Spill/parringsområde;;7;;; Yngleområde/gyteområde/kalvingsområde;;8;;; Leveområde;;9;;; Økologisk funksjonsområde;;10;;;