Forvaltningsområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Areal som viser utstrekningen på det område en kommune eller en kommunal/interkommunal havneadministrasjonen har ansvaret for. Dette området er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, som er det område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled (Hoved- og biled forvaltes av Kystverket).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forvaltesAv Felt for å angi hvem som forvalter området. Vanligvis kommune, IKS eller havneadministrasjon på vegne av kommune. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORVALTESAV CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
forvaltesAv CharacterString managedBy Who is responsible for managing the area. Usually a municipality, inter-municipality or port administration on behalf of the municipality.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Forvaltningsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ForvaltningsområdeGrense 0..* Forvaltningsområde
arv subtype Forvaltningsområde supertype HavnId