Havneområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Havn er et avgrenset område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø. Havneområde kjennetegnes ved at de har en UNLOCODE tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde mange havneanlegg, mange kaier og andre objekter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forvaltesAv Felt for å angi hvem som forvalter eller administrerer havneområdet. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORVALTESAV CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
forvaltesAv CharacterString managedBy Who is responsible for managing the area.
område Flate polygon Polygon showing the geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Havneområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning HavneområdeGrense 0..* Havneområde
arv subtype Havneområde supertype HavnId