Oppsamlingområde Round-up area

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt
natural demarcations where the reindeer are gathered temporarily during round-up for moving, tagging of calves, separation or slaughtering
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Oppsamlingområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Oppsamlingområde 1..2 avgrensning OppsamlingområdeGrense 0..*
assosiasjon oppsamlingsområde Oppsamlingområde 0..* Reinbeitedistrikt 1..*