ReinbeiteområdeGrense ReindeerPastureAreaBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrenser et reinbeiteområde
demarcates a reindeer pasture area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ReinbeiteområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeiteområde 1..2 avgrensning ReinbeiteområdeGrense 0..*