ReinTrekklei ReindeerMigrationTrack

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk
important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
reinbeitebrukerID angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet ReinbeitebrukerID (kodeliste) 1..*
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ReinbeitebrukerID 1..*
Kurve 1..1
Name Type English Description
reinbeitebrukerID ReinbeitebrukerID reindeerPastureUserID indicates which reindeer pasture district uses the pasture area
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis ReinTrekklei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ReinbeitebrukerID 1 ..*
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1..* trekklei ReinTrekklei 0..*