ReinDrivingsleiGrense ReindeerDrivingTrackBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrenser en drivingslei
demarcates a driving track
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ReinDrivingsleiGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ReinDrivingslei 1..2 avgrensning ReinDrivingsleiGrense 1..*