ReinDrivingslei ReindeerDrivingTrack

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeiteområder
track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
reinbeitebrukerID angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet ReinbeitebrukerID (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
ReinbeitebrukerID 1..*
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
reinbeitebrukerID ReinbeitebrukerID reindeerPastureUserID indicates which reindeer pasture district uses the pasture area

Vis ReinDrivingslei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
ReinbeitebrukerID 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1..* drivingslei ReinDrivingslei 0..*
assosiasjon ReinDrivingslei 1..2 avgrensning ReinDrivingsleiGrense 1..*