KvikkleireFaresoneAvgr QuickClayHazardZoneDelim

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad
line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course following the transition between different real world phenomena

Vis KvikkleireFaresoneAvgr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon UtlopOmr kvikkleireFaresoneAvgr KvikkleireFaresoneAvgr 1..*
assosiasjon kvikkleireFaresoneAvgr KvikkleireFaresoneAvgr 1..* UtlosningOmr