SlippGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

Avgrensning av Slipp.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve boundary Line segment that delimit an area.

Vis SlippGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning SlippGrense 0..* Slipp
arv subtype SlippGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd