Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Digitalisert fra krokering på kart;Digitalisert fra kartskisse;Digitalisert fra krokering på kart;Digitised from sketching on map;;Digitised from sketching on map Direkte innlagt på skjerm;;Direkte innlagt på skjerm;Directly input on screen;;Directly input on screen Ukjent målemetode;;Ukjent målemetode;Unknown measurement method;;Unknown measurement method