MasseuttakAktivitet MiningActivity MASSEUTTAKAKTIVITET

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

hvilken aktivitet det er i masseuttaket
The process of extracting metallic, non-metallic mineral, or industrial rock deposits from the Earth. -- Description -- The term may also include preliminary treatment eg. cleaning or sizing.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
uttakPeriodeFraTil den perioden masseuttaket/mineralutvinningen foregikk i TM_Period 1..1
aktivitetUttak hvilken driftsmetode som er brukt ved uttaket AktivitetUttakType (kodeliste) 1..1
uttakMengde hvor mye som er utvunnet Quantity 1..1
prosessType hvilken type prosesser som er benyttet ved uttaket ProsessAktivitetType (kodeliste) 1..1
MassetakGruppeBeskrivelse
inspireId Identifier 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifier 1..1
TM_Period 1..1
DRIFTMETODEUTTAK AktivitetUttakType 1..1
Quantity 1..1
ProsessAktivitetType 1..1
Name Type English Description
inspireId Identifier External object identifier of the spatial object.
uttakPeriodeFraTil TM_Period activityDuration Period, or extent in time, of the mining activity. -- Description -- The beginning of the activity links the TM_Period to the TM_Instant at which it starts. The ending links the TM_Period to the TM_Instant at which it ends. For a variety of reasons, the position of the TM_Instant designated by 'begin' or 'end' may be inderterminate.
aktivitetUttak AktivitetUttakType activityType The type of mining activity. -- Description -- EXAMPLE: Open Pit, Underground Mine, multiple, unspecified) or processing activity (eg Ore Processing) or production. Using activity to distinguish between the extraction, processing and production activities allows distinguishing between ore mined/grade/recovery, ore treated/grade/recovery and produced payable/plant recovery.
uttakMengde Quantity oreProcessed The amount of ore processed by the activity.
prosessType ProsessAktivitetType processingType The type of processing carried out during the mining activity.

Vis MasseuttakAktivitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TM_Period 1 ..1
AktivitetUttakType 1 ..1
Quantity 1 ..1
ProsessAktivitetType 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiert masseuttak Masseuttak 1.. relatert aktivitet MasseuttakAktivitet 1..*
arv subtype MasseuttakAktivitet supertype MassetakGruppeBeskrivelse