MassetakGruppeBeskrivelse MiningFeature

abstract

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

abstrakt objektype for massetak (superklasse) som overordnet beskriver ulike typer massetak
Spatial object type grouping the common properties of mines and mining activities.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
inspireId Identifier 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifier 1..1
Name Type English Description
inspireId Identifier External object identifier of the spatial object.

Vis MassetakGruppeBeskrivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifier 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype MasseuttakAktivitet supertype MassetakGruppeBeskrivelse
arv subtype Masseuttak supertype MassetakGruppeBeskrivelse