Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Stor trafikk;;Stor trafikk;;; Mørkt;;Mørkt;;; Søppel/hærverk;;Søppel/hærverk;;; Skumle mennesker;;Skumle mennesker;;; Annet;;Annet;;;