Gjerdeport

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Passasje i gjerder eller skjermer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har. BruksomraadeGjerdeport (kodeliste) 0..1
materiale Angir materiale. MaterialeGjerdeport (kodeliste) 0..1
bredde Angir bredde av gjerdeport. Real 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierGjerdeport (kodeliste) 0..1
høyde Angir egenhøyde av vegobjektet. Real 0..1
normalStilling Angir hva som er normal stilling for dør. NormalStilling (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligGjerdeport (kodeliste) 0..1
utforming Angir hvilken utforming grinda har. UtformingGjerdeport (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
BruksomraadeGjerdeport 0..1
MaterialeGjerdeport 0..1
Real 0..1
EierGjerdeport 0..1
Real 0..1
NormalStilling 0..1
VedlikeholdsansvarligGjerdeport 0..1
UtformingGjerdeport 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
bruksområde BruksomraadeGjerdeport
materiale MaterialeGjerdeport
bredde Real
eier EierGjerdeport
høyde Real
normalStilling NormalStilling
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligGjerdeport
utforming UtformingGjerdeport

Vis Gjerdeport i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BruksomraadeGjerdeport 0 ..1
MaterialeGjerdeport 0 ..1
Real 0 ..1
EierGjerdeport 0 ..1
Real 0 ..1
NormalStilling 0 ..1
VedlikeholdsansvarligGjerdeport 0 ..1
UtformingGjerdeport 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Gjerdeport supertype GatemoeblerElement
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0