BruksomraadeGjerdeport

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Gjennomgang for gående/syklende Gjennomgang for gående/syklende 15907
Tilgang landbruksareal Tilgang landbruksareal 15908
Tilkomst til avkjørsel Tilkomst til avkjørsel 15909
Verdi Navn Beskrivelse
Gjennomgang for gående/syklende Gjennomgang for gående/syklende
Tilgang landbruksareal Tilgang landbruksareal
Tilkomst til avkjørsel Tilkomst til avkjørsel
Name Description Code value
Gjennomgang for gående/syklende
Tilgang landbruksareal
Tilkomst til avkjørsel

Vis BruksomraadeGjerdeport i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1