UtformingGjerdeport

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken utforming grinda har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Enkel Enkel 15920
Todelt Todelt 15921
Verdi Navn Beskrivelse
Enkel Enkel
Todelt Todelt
Name Description Code value
Enkel
Todelt

Vis UtformingGjerdeport i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1