NormalStilling

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er normal stilling for dør.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lukka, låst Lukka, låst 15917
Lukka, ulåst Lukka, ulåst 15918
Åpen Åpen 15919
Verdi Navn Beskrivelse
Lukka, låst Lukka, låst
Lukka, ulåst Lukka, ulåst
Åpen Åpen
Name Description Code value
Lukka, låst
Lukka, ulåst
Åpen

Vis NormalStilling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1