ForvaltningsområdeGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

Avgrensning av forvaltningsområde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve Line segment that delimit an area. boundary

Vis ForvaltningsområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ForvaltningsområdeGrense 0..* Forvaltningsområde
arv subtype ForvaltningsområdeGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd