PlantekasseUrne

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
breddeDiameter Angir hvor bredt vegobjektet er, Benyttes til å angi diameter om det er sirkulær form. Real 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierPlantekasseUrne (kodeliste) 0..1
høyde Angir vegobjektets egenhøyde (inkludert fot). Real 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet. Real 0..1
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet. MaterialtypePlantekasseUrne (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne (kodeliste) 0..1
vinterlagring Angir om Plantekasse/urne blir flyttet til annet sted for vinterlagring eller ikke. VinterlagringPlantekasseUrne (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Real 0..1
EierPlantekasseUrne 0..1
Real 0..1
Real 0..1
MaterialtypePlantekasseUrne 0..1
VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne 0..1
VinterlagringPlantekasseUrne 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
breddeDiameter Real
eier EierPlantekasseUrne
høyde Real
lengde Real
materialtype MaterialtypePlantekasseUrne
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne
vinterlagring VinterlagringPlantekasseUrne

Vis PlantekasseUrne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
EierPlantekasseUrne 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
MaterialtypePlantekasseUrne 0 ..1
VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne 0 ..1
VinterlagringPlantekasseUrne 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype PlantekasseUrne supertype GatemoeblerElement