EierPlantekasseUrne

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune 10705
Kommune 8239
Privat 8265
Stat, Nye Veier 18550
Stat, Statens vegvesen 8213
Uavklart 17602
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen
Uavklart

Vis EierPlantekasseUrne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1