VinterlagringPlantekasseUrne

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja 19236
Nei 19237
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis VinterlagringPlantekasseUrne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1