VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune 19914
Kommune 8226
Nye Veier 18727
OPS 18856
Privat 8252
Statens vegvesen 8200
Uavklart 17693
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Nye Veier
OPS
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
Fylkeskommune
Kommune
Nye Veier
OPS
Privat
Statens vegvesen
Uavklart

Vis VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1