BeitehageGrense GrazingEnclosureBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrenser en beitehage
demarcates a grazing enclosure
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BeitehageGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Beitehage 1..2 avgrensning BeitehageGrense 0..*