Fortøyningsinnretning

objekttype

Geovekst Gyldig

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fortøyningstype Fortøyningstype Fortøyningstype 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
maksbelastning Beskrivelse av maks belastning for pullerten i antall tonn Integer 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
sertifiseringsdato Dato for forrige sertifisering. Date 0..1
spesifikasjon Egenskap for å spesifisere fortøyningsinnretning. CharacterString 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss Tillatt område for fortøyning sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°. CharacterString 0..1
tillattFortøyningsvinkelOppriss Tillatt område for fortøyning sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORTØYNINGSTYPE Fortøyningstype 20 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
Punkt 1..1
SERTIFISERINGSDATO Date 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
STATUS Status 20 0..1
TILLATTVINKELGRUNNRISS CharacterString 25 0..1
TILLATTVINKELOPPRISS CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
fortøyningstype Fortøyningstype typeOfMooringFacility Type of mooring.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Specified height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum load for bollard, measured in metric ton.
posisjon Punkt point Geographical location.
sertifiseringsdato Date certificationDate The date for last certification.
spesifikasjon CharacterString specification Property to specify the mooring device.
status Status status Status of an object.
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss CharacterString allowedMooringAngleFloorPlan Allowed angle for mooring as seen from above.
tillattFortøyningsvinkelOppriss CharacterString allowedMooringAngleProfile Allowed angle for mooring as seen in profile.

Vis Fortøyningsinnretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Fortøyningstype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Integer 0 ..1
Punkt 1 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektId