BmMarinGrense BdMarineBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrensning av område med viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold
delimitation of area with important or extremely important marine biodiversity
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BmMarinGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmMarinOmråde 1..2 marinAvgrensning BmMarinGrense 0..*