Strømtilkobling EdgeOfShoulder

objekttype

Geovekst Gyldig

tilkoblingspunkt for strøm på kaia
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
effekt Watt. Arbeid pr. sekund. Real 0..1
faser Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. CharacterString 0..1
frekvens Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz. Real 0..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kontakttype Beskriver kontakttype for strømuttak. CharacterString 0..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
spenning Volt. Elektrisk spenning. Real 0..1
strømstyrke Ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. Real 0..1
tilkoblingstype Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres. Strømanleggstype (kodeliste) 1..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
EFFEKT Real 20 0..1
FASER CharacterString 20 0..1
FREKVENS Real 20 0..1
Høydereferanse 1..1
KONTAKTTYPE CharacterString T 0..1
Punkt 1..1
SPENNING Real 20 0..1
STRØMSTYRKE Real 50 0..1
Strømanleggstype 1..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
effekt Real
faser CharacterString
frekvens Real
høydereferanse Høydereferanse
kontakttype CharacterString
posisjon Punkt
spenning Real
strømstyrke Real
tilkoblingstype Strømanleggstype

Vis Strømtilkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 1 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Strømanleggstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Strømtilkobling supertype ObjektIdGenerell