Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Fritidsveg;Vegene barna bruker utenfor skoletid;Fritidsveg;;; Skoleveg;Vegen fram og tilbake til skolen;Skoleveg;;;