FlytedokkGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

Avgrensning av Flytedokk.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve boundary Line segment that delimit an area.

Vis FlytedokkGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning FlytedokkGrense 0..* Flytedokk
arv subtype FlytedokkGrense supertype FellesegenskaperPåkrevd