BeitebesetningGr GrazingStockBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

avgrensning av et beitebesetningsområde
delimitation of a grazing stock area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BeitebesetningGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Beitebesetning 1..2 avgrensning BeitebesetningGr 0..*