AnalyseområdeGr

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course following the transition between different real world phenomena

Vis AnalyseområdeGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon analyseområdeGrense AnalyseområdeGr 1..* Analyseområde