KorallrevSupertype

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI Date 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet 1..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
nøyaktighetsklasse grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Nøyaktighetsklasse 1..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
Posisjonskvalitet 1..1
Medium 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Nøyaktighetsklasse 1..1
Registreringsversjon 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
verifiseringsdato Date
kvalitet Posisjonskvalitet
medium Medium
opphav CharacterString
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse
registreringsversjon Registreringsversjon

Vis KorallrevSupertype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Date 0 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
Medium 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Nøyaktighetsklasse 1 ..1
Registreringsversjon 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DybdeIntervall supertype KorallrevSupertype