ÅrstidsbeiteGrense SeasonalPastureBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrenser et årstidsbeite
demarcates a seasonal grazing area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ÅrstidsbeiteGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Årstidsbeite 1..2 avgrensning ÅrstidsbeiteGrense 0..*