Toalett

objekttype

Geovekst Gyldig

Offentlig toalett.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HREF Høydereferanse 6 1..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.

Vis Toalett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Toalett supertype ObjektId