ReinbeitedistriktGrense ReindeerPastureDistrictBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrenser et reinbeitedistrikt
demarcates a reindeer pasture district
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ReinbeitedistriktGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeitedistrikt 1..2 distriktsavgrensning ReinbeitedistriktGrense 0..*