ReindriftKonvensjonsområdeGrense ReindeerHusbandryConventionAreaBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

avgrenser et reindriftkonvensjonsområde
demarcates a reindeer husbandry convention area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ReindriftKonvensjonsområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ReindriftKonvensjonsområde 1..2 avgrensning ReindriftKonvensjonsområdeGrense 0..*