Vanntilkobling

objekttype

Geovekst Gyldig

tilkoblingspunkt for vann på kaia
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse høydereferanse Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kapasitet kapasitet til fylling/tømming av vann angitt i antall m3/time Real 0..1
kumnummer ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. Integer 1..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
tilkoblingsdimensjon Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. CharacterString 0..1
vanntilkobling Beskrivelse av hva slags type vanntilkobling som kan gjøres. Vanntilkoblingstype (kodeliste) 1..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
Høydereferanse 1..1
KAPASITET Real 0..1
KUMNUMMER Integer 4 1..1
Punkt 1..1
TILKOBLINGSDIMENSJON CharacterString 20 0..1
Vanntilkoblingstype 1..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
høydereferanse Høydereferanse
kapasitet Real
kumnummer Integer
posisjon Punkt
tilkoblingsdimensjon CharacterString
vanntilkobling Vanntilkoblingstype

Vis Vanntilkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Real 0 ..1
Integer 1 ..1
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Vanntilkoblingstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Vanntilkobling supertype ObjektIdGenerell