Stedsnavn

datatype

Kartverket Utkast

Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
offentligBruk om stedsnavnet har skrivemåtestatuser som gjør at det kan godkjennes for offentlig bruk. Boolean 1..1
navnesakstatus nåværende saksbehandlingsstatus for stedsnavnet og de tilhørende skrivemåtene. NavnesakstatusKode (kodeliste) 1..1
navnestatus Nåværende navnestatus (Hovednavn, sidenavn, undernavn, feilført eller historisk). Navnestatuskode (kodeliste) 1..1
navnesaksstatusdato Hentes fra fraDato på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak. Date 1..1
språk Angir hvilket språk stedsnavnet hører til, norsk, kvensk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk osv. SpråkKode (kodeliste) 1..1
stedsnavnnummer Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnavnsnummer er et løpende nummer (starter på 1) systemet gir stedsnavnet som en identifikator. stedsnavnsnummeret er kun unikt under ett stedsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedet. Integer 1..1
skrivemåte den skrivemåten av stedsnavnet som har en status som gjør at den anbefales til offentlig bruk. Skrivemåte (datatype) 1..*
- komplettskrivemåte langform av alle skrivemåter avledet fra vanligste kasus for variasjonstillegg, kjernenavn og funksjonstillegg og med korrekt innbyrdes rekkefølge beskrevet i egenskapen rekkefølge. CharacterString 1..1
- skrivemåtestatus henter gjeldende status (godkjent, vedtak, privat osv.) og prioritering for skrivemåten fra datatypen. SkrivemåtestatusKode (kodeliste) 1..1
- statusdato hentes fra "fraDato" på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak. Date 1..1
- skrivemåtenummer stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Integer 1..1
annenSkrivemåte de andre skrivemåtene av stedsnavnet som ikke er anbefalt for offentlig bruk. Skrivemåte (datatype) 0..*
- komplettskrivemåte langform av alle skrivemåter avledet fra vanligste kasus for variasjonstillegg, kjernenavn og funksjonstillegg og med korrekt innbyrdes rekkefølge beskrevet i egenskapen rekkefølge. CharacterString 1..1
- skrivemåtestatus henter gjeldende status (godkjent, vedtak, privat osv.) og prioritering for skrivemåten fra datatypen. SkrivemåtestatusKode (kodeliste) 1..1
- statusdato hentes fra "fraDato" på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak. Date 1..1
- skrivemåtenummer stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OFFENTLIGBRUK Boolean 1..1
NAVNESAKSTATUS NavnesakstatusKode 45 1..1
NAVNESTATUS Navnestatuskode 9 1..1
NAVNESAKSSTATUSDATO Date 1..1
SPRÅK SpråkKode 20 1..1
STEDSNAVNNUMMER Integer 2 1..1
SKRIVEMÅTE Skrivemåte 1..*
ANNENSKRIVEMÅTE Skrivemåte 0..*
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
navnesakstatus NavnesakstatusKode
navnestatus Navnestatuskode
navnesaksstatusdato Date
språk SpråkKode
stedsnavnnummer Integer
skrivemåte Skrivemåte
annenSkrivemåte Skrivemåte

Vis Stedsnavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
NavnesakstatusKode 1 ..1
Navnestatuskode 1 ..1
Date 1 ..1
SpråkKode 1 ..1
Integer 1 ..1
Skrivemåte 1 ..*
Skrivemåte 0 ..*
Navn Beskrivelse
Restriksjoner for skrivemåter Må ha minst én skrivemåte, enten det er skrivemåte (for offentlig bruk) eller annenSkrivemåte.