SpråkKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.

Vis SpråkKode i NVDB Datakatalog