Navnestatuskode

kodeliste

Kartverket Utkast

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.

Vis Navnestatuskode i NVDB Datakatalog