Skrivemåte

datatype

Kartverket Utkast

Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
komplettskrivemåte langform av alle skrivemåter avledet fra vanligste kasus for variasjonstillegg, kjernenavn og funksjonstillegg og med korrekt innbyrdes rekkefølge beskrevet i egenskapen rekkefølge. CharacterString 1..1
skrivemåtestatus henter gjeldende status (godkjent, vedtak, privat osv.) og prioritering for skrivemåten fra datatypen. SkrivemåtestatusKode (kodeliste) 1..1
statusdato hentes fra "fraDato" på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak. Date 1..1
skrivemåtenummer stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KOMPLETTSKRIVEMÅTE CharacterString 250 1..1
SKRIVEMÅTESTATUS SkrivemåtestatusKode 18 1..1
STATUSDATO Date 1..1
SKRIVEMÅTENUMMER Integer 2 1..1
Name Type English Description
komplettskrivemåte CharacterString
skrivemåtestatus SkrivemåtestatusKode
statusdato Date
skrivemåtenummer Integer

Vis Skrivemåte i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
SkrivemåtestatusKode 1 ..1
Date 1 ..1
Integer 1 ..1